Inglikivid.ee e-poest ostetud toodete puhul on Teil õigus põhjust avaldamata lepingust taganeda (toode tagastada) 14 päeva jooksul alates ostetud toote kättesaamisest.

Tagastus on aktsepteeritav vaid tingimusel, kui toodet ei ole kasutatud ning sellel pole kahjustuste ega kasutamise jälgi.

Lepingust taganemiseks (toote tagastamiseks või ümbervahetamiseks) kirjutage vabas vormis korrektne taganemisavaldus, kus on ära märgitud arve number, kuupäev, tagastatud tooted (k.a. tagastamise põhjused), kindlasti lisage juurde panga nimi, arveldusarve omaniku nimi ja number. Lisage täidetud taganemisavaldus tagastatava toote juurde.

Lepingust taganemisel peate ostetud toote viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse esitamisest Hobila OÜ-le (Inglikivid.ee-le) tagastama.

Ostusumma hüvitamine tagastatud toodete eest toimub esimesel võimalusel, ent mitte hiljem, kui 14 päeva jooksul alates toodete jõudmisest tagastamisaadressile. Tagastamisega seotud saatekulud tasub klient.

Toote ümbervahetamise soovi korral lähetame asendustoote teele niipea, kui ümbervahetamisele kuuluv toode on tagastamisaadressile jõudnud. Inglikivid.ee ei saa laoseisu muutumise tõttu alati garanteerida toodete ümbervahetamise võimalust. Kõikide murede korral võtta meiega kindlasti kohe ühendust maarika@eurocsim.ee vahendusel või telefoni teel 58500069. Kõik probleemid saavad oma lahenduse ja ärge kartke ühendust võtta!

Tagastamiseks või ümbervahetamiseks määratud kaubad adresseerige:

Hobila OÜ

Vahtra 1 Otepää

67405

või

Otepää Maxima Itella smartpost tel 58500069